MR koleno - vysvetlenie

MR koleno - vysvetlenie

Mirmillka  |  Visitor  |  Zilina
MR vyšetrenie ľavého kolena:
T2VO fs tra, PD fs cor, sag, PD+T2 VO parasag., paracor, T2 fs sag 3D, T2 VO 3D + T1 cor, sag.

Kostné štruktúry bez artrotických či traumatických zmien v MR obraze. Menší bone edém marginálne v medialnom kondyle femuru veľ. 11x6 mm APxLL.

Mediálny meniskus homogénny, hypointenzívny, bez traumatických a degeneratívnych zmien.

V obl. tela laterálneho menisku traumat. radiálna trhlina zaberajúca takmer celú hrúbku menisku. Oblasť tela ľahko diskolovaná laterálne.
V okolí šľachy m. popliteus v oblasti dorzálneho rohu laterálneho menisku pri zadnom spodnom meniscopopliteálnom fascicule prítomné pruhy tekutiny.

Chrupavky artikulačných kondylov tíbie, femuru a pately primeranej signálovej intenzity, primeranej hrúbky, bez traumatických zmien.

MLC, LCL a PCL homogénne, bez porušenia kontinuity. ACL difúzne so zvýšeným signálom ale diferencovatelné - postdistenčné zmeny, medzi vláknami min. množstvo tekutiny susp. i parciálna ruptúra.

Patella typ Wiberg 3. Retinakula pately bez známok porušenia kontinuity.
Lig. patellae a lig. quadriceps femoris primeranej signálovej intenzity, bez zhrubnutia či edému.

Hoffovho teleso ventrálne s okrskom zvýšeneho signálu – v.s. kontúzne zmeny.

V suprapatelárnom recese zmnožená intraartiulárna tekutina tak i v okolí kondylov femuru.

Záver: Radiálna trhlina laterálneho menisku, postdistenčné zmeny až parcialna ruptúra ACL.

Poprosím vysvetlenie,ďakujem
Odborníci vo vašom okolí