MR kolena

MR kolena

nufanek  |  Visitor  |  Presov
Susp. parciálna ruptúra LCA v proximálnej polovici.
Lézia dorzálneho rohu, tela až ventrálneho rohu mediálneho menisku, bez kontaktu na artikulačný povrch menisku - degeneratívna lézia gr. II
Jemná lézia dorzálneho orhu laterálneho menisku, bez kontaktu na artikulačný povrch menisku - degeneratívna lézia gr. II.
Malé tekutinové kolekcie intraartikulárne a v suprapatelárnej burze.
Mierna deformácia infrapatelárneho tukového telesa - na podklade tlaku intraartikulárnej tekutiny - impingement. Jemná tekutinová kolekcia v popliteálnej oblasti - dif. dg. edém, tvoriaca sa Bakerova cysta.
Dysplázia pately - typ III podľa Wiberga.
Odborníci vo vašom okolí