Šedý zákal (katarakta) v otázkach a odpovediach

Autor:

Katarakta (šedý zákal) je častým ochorením starších ľudí. Viac ako polovica ľudí starších ako šesťdesiat rokov má aspoň na jednom oku mierny stupeň katarakty. U ľudí nad 75 rokov veku je dnes pravidlom, že prinajmenšom videnie aspoň jedného oka je nepriaznivo ovplyvnené prítomnosťou šedého zákalu.

Po veľa generácií bolo zhoršovanie videnia spojené s vekom chápané ako samozrejmý, prirodzený a neovplyvniteľný dôsledok staroby. Tento po tisícročie všeobecne platný názor bolo možné v posledných desaťročiach radikálne zmeniť. Rozvoj očnej chirurgie v druhej polovici dvadsiateho storočia umožnil dosahovať pri operáciách šedého zákalu výborné výsledky, čo logicky viedlo k zvyšovaniu počtu uskutočnených operácií. V Českej republike sa dnes ročne uskutoční viac ako 80.000 operácií šedého zákalu. Operácia katarakty sa tak stáva najčastejším chirurgickým zákrokom  uskutočňovaným u starších ľudí nad 65 rokov. Odhaduje sa, že v priebehu svojho života podstúpi operáciu šedého zákalu aspoň na jednom oku každý druhý obyvateľ Českej republiky.

Šedý zákal je dobre liečiteľné ochorenie. Po operácii má dobré videnie 98 zo sto operovaných pacientov. České zdravotné poistenie poskytuje dostatočnú úhradu na kvalitnú operáciu bez doplatkov. Starostlivo preto vyberajte pracovisko a neplaťte za čo nemusíte. Výsledok operácie ovplyvní celý zbytok vašeho života.

Čo je to katarakta (šedý zákal)?

Katarakta znamená zníženú priehľadnosť (zakalenie) normálne čírej očnej šošovky. Očná šošovka sa nachádza v oku za dúhovkou. Nezakalená šošovka nie je v oku vidieť. Úlohou očnej šošovky je zaostrovať lúče svetla prichádzajúce do oka tak, aby dopadali na sietnicu. Šošovka sa skladá z puzdra (capsula), šošovkového jadra (nukleus) a šošovkovej kôry (kortex). Keby sme šošovku prirovnali k ovociu, jej puzdro je šupka, šošovková kôra je dužina a jadro kôstkou. Zakalená šošovka bráni priechodu lúčov svetla na sietnicu.

Mierny stupeň zákalu nemusí videnie ovplyvňovať. Pri postupe zákalu sa objavujú sprievodné príznaky: zahmlené videnie, citlivosť na oslnenie, zvyšujúca sa krátkozrakosť a skreslenie pozorovaného obrazu. Zakalenie šošovky sa v priebehu času zväčšuje, pričom rýchlosť kalenia šošovky je rôzna. Od začiatočných problémov do úplnej slepoty môžu uplynúť roky, ale tiež mesiace, či desaťročie.

Postihuje katarakta iba starších ľudí?

V žiadnom prípade. Šedý zákal sa môže objaviť v každom veku. Stretávame sa s ním u mladých ľudí, ľudí stredného veku a niekedy býva dokonca aj vrodený. Je však pravda, že najčastejšie sa vyskytuje u starších ľudí.

Čo spôsobuje vznik šedého zákalu?

Väčšina šedých zákalov vzniká v súvislosti so starnutím. Dedičné dispozície môžu určiť, či sa objaví  skôr, či neskôr. Často ho sprevádzajú aj ťažké úrazy oka. Ako tupé, tak aj prenikajúce poranenie oka môže byť komplikované kataraktou. Šedý zákal môže byť tiež komplikáciou iných očných a celkových ochorení.

Aké sú príznaky katarakty?

 • Katarakta môže vyvolávať ktorékoľvek z nasledujúcich príznakov:

 • Nebolestivé zahmlenie videnia

 • Citlivosť na oslnenie, ktoré sa prejavuje hlavne pri ostrom slnečnom svetle a v noci pri šoférovaní auta

 • Zvyšujúca sa krátkozrakosť, ktorá prináša nevyhnutnosť častej zmeny dioptrickej sily okuliarov

 • Skreslenie pozorovaných obrazov, tiene a „duchovia

 • Zmena vo vnímaní farieb (farby nie sú sýte)

Kedy je môj šedý zákal už dostatočne zrelý na operáciu?

Ak má pacient problémy spôsobené so šedým zákalom, nie je žiaden dôvod operáciu odkladať a nechávať zákal tzv. dozrieť.

Ešte pred dvadsiatimi rokmi sa operácia šedého zákalu robila celkom odlišným spôsobom ako dnes. Šošovka bola z oka extrahovaná širokým rezom, namrazením na sondu chladenú tekutým dusíkom. Operácie boli spojené s celou radou komplikácií a výsledky zákroku boli vtedy lepšie u pacientov so silne zakalenou šošovkou. Oční lekári preto v minulosti odporúčali operáciu uskutočniť až pri takmer úplnej slepote operovaného oka. Zákal musel „dozrieť“.

Dnes je situácia celkom iná. Výsledky operácií sú vynikajúce a miera komplikácii je malá. Ak operačné komplikácie vznikajú, dochádza k nim omnoho častejšie práve u pacientov so silne zakalenými („zrelými“) šošovkami. Vhodný čas na operáciu je dnes daný mierou problémov, ktoré zákal pacientovi spôsobuje. Ak problémy spôsobené zákalom pacientovi komplikujú život, nie je dôvod operáciu odkladať.

Ako sa šedý zákal lieči?

Neexistujú žiadne lieky, kvapky, diéty, cvičenia či špeciálne okuliare, ktoré by mohli už raz vzniknutý zákal odstrániť. Jediná možnosť liečby je chirurgický zákrok. Mierne formy zákalu, ktoré pacientovi nespôsobujú žiadne problémy, nie je potrebné operovať. Ak však prejavy zákalu sťažujú vykonávanie obvyklých činností, je čas pristúpiť k operácii. O operácii je treba uvažovať, ak zhoršené videnie prekáža pri práci, pri vykonávaní činností, ktoré máte radi a ak ohrozuje vašu samostatnosť a nezávislosť na pomoci druhých.

Šedý zákal sa nedá odstrániť laserom. Zakalená šošovka sa z oka odstraňuje ultrazvukovým nástrojom, ktorý sa do oka zavádza malým chirurgickým rezom. Lomivá sila odstránenej ľudskej šošovky sa nahrádza permanentne implantovanou vnútroočnou šošovkou.

Kedy sa používa pri šedom zákale laser?

Pri vlastnej operácii šedého zákalu sa laser nepoužíva. Operácia sa robí ultrazvukovým fakoemulzifikátorom. Šošovkové puzdro, ktoré po operácii v oku ostáva, sa môže po mesiacoch či rokoch po operácii zakaliť a vzniká tzv. sekundárna katarakta. V tejto zakalenej blanke lekár vytvorí pomocou laseru otvor. Zákrok sa volá Nd: YAG kapsulotomia, robí sa ambulantne, je nebolestivý a trvá iba niekoľko minút.

Čo je to vnútroočná šošovka?

Vnútroočná šošovka je vyrobená z umelej hmoty. Nahrádza dioptrickú silu odstránenej zakalenej ľudskej šošovky. V priebehu operácie je zavedená do pôvodného ľudského šošovkového puzdra.

Obvyklá optická sila vnútroočnej šošovky je +22 až +26 dioptrií a býva u jednotlivých pacientov rôzna. Potrebná dioptrická sila sa stanovuje biometrickým výpočtom po odmeraní dĺžky oka. Vnútroočná šošovka ostáva v oku po celý ďalší život. Na rozdiel od kontaktných šošoviek nie je potrebné ju vyberať či čistiť.

Mám si priplatiť na mäkkú šošovku?

Mäkká monofokálna vnútroočná šošovka je hradená zdravotným poistením, a to aj v tej najkvalitnejšej variante, ktorú predstavuje žltá šošovka Alcon Acrysof Natural. Ak od vás lekári vyžadujú doplatok na mäkkú monofokálnu šošovku, choďte inam.

Zdravotným poistením nie sú hradené tzv. multifokálne vnútroočné šošovky, ktoré umožňujú videnie do diaľky aj do blízka bez okuliarov.  Kvalitné značkové multifokálne šošovky stoja 15 až 20 tisíc korún. Bohužiaľ, v ČR sa objavujú aj lacné ázijské náhradky, ktoré nedosahujú kvalitu originálnych multifokálnych šošoviek. Buďte veľmi opatrní tam, kde vám ponúkajú multifokálnu šošovku pod desať tisíc korún. Multifokálnym šošovkám za 5000 korún sa vyhýbajte širokým oblúkom.

Čo je to ochranný vnútroočný gel?

V priebehu operácie je potrebné chrániť jemné štruktúry oka pred poškodením. K tomu sa používa špeciálny gél (viskoelastický materiál). Zdravotné poisťovne hradia kvalitný vnútroočný gél a preto je zbytočné si na gél priplácať. Pracoviskám, ktoré od vás požadujú príplatky za očný gél sa vyhnite.

Čo je to sekundárna implantácia?

Pacienti, u ktorých bola operácia šedého zákalu    uskutočnená pred viacej ako 25 rokmi, obvykle v oku nemávajú vnútroočnú šošovku. Aby dobre videli, musia používať okuliare o dioptrickej sile +10 a viacej dioptrií alebo kontaktné šošovky. Vnútroočná šošovka z umelej hmoty sa dá dodatočne implantovať väčšine týchto pacientov. Operácia, pri ktorej sa šošovka druhotne implantuje sa volá sekundárna implantácia.

Je možné zabrániť vzniku šedého zákalu?

Nikto zatiaľ presne nevie, prečo šedý zákal v starobe vzniká. Poznáme niektoré rizikové faktory, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou ku vzniku katarakty prispievajú.

hvezdicovita struktura zakalu v jadru cocky z
Hviezdicová štruktúra zákalu v jadre šošovky

Vedecké štúdie ukazujú, že šedý zákal je častejší u ľudí žijúcich v horách a u tých, ktorí strávia počas života veľa času na priamom prudkom slnku. Oční lekári preto často odporúčajú ako ochranu okuliare s UV filtrom, ktoré oko chránia pred dlhodobým škodlivým pôsobením ultrafialových lúčov.

Katarakta je tiež častejšia u diabetikov a ľudí dlhodobo liečených kortikosteroidmi, diuretikami a trankvilizérmi.

Na vznik šedého zákalu nemá vplyv čítanie pri zlom svetle, sledovanie televízie, či práca s počítačom.

Zlepší operácia šedého zákalu videnie vašeho oka?

Zo štatistického spracovania veľkých skupín pacientov vyplýva, že výsledkom 98 % operácií šedého zákalu je zlepšenie videnia operovaného oka. Deväťdesiat percent operovaných dosiahne vynikajúcu zrakovú ostrosť. Znamená to, že by napríklad bez problému splnili požiadavky kladené na uchádzača o vodičský preukaz. U 5 % pacientov nie je pooperačné videnie dokonalé, ale dôjde k jeho veľmi výraznému zlepšeniu. Iba u 2 % operovaných (t.j. približne u každého tridsiateho pacienta) ku zlepšeniu nedochádza. Môžu za to dve skupiny problémov:

1) iné pridružené očné choroby

Napriek tomu, že operácia prebehne bez problémov, jej prínos pre pacienta môže byť nepriaznivo ovplyvnený napríklad zmenami na sietnici vyvolanými cukrovkou, s vekom spojenou makulárnou degeneráciou, alebo zeleným zákalom

2) operačné a pooperačné komplikácie

Výsledok operácie môže byť nepriaznivo ovplyvnený operačnými a pooperačnými komplikáciami. Medzi najvážnejšie komplikácie patrí napríklad pooperačný infekčný zápal, krvácanie do vnútra oka, opuch sietnice, odchlípenie sietnice, zvýšený vnútroočný tlak, pokles horného viečka a úraz oka v pooperačnom období.

Včasné rozpoznanie a liečba komplikácií môže zmierniť ich nepriaznivý vplyv na výsledné videnie. Pri krutej bolesti, prudkom zhoršení videnia alebo pri poranení oka ihneď vyhľadajte očného lekára.

Aký je rozdiel medzi šedým a zeleným zákalom?

Zelený zákal je laické pomenovanie pre glaukóm. Označený zelený zákal je dosť zavádzajúci. Podstatou ochorenia totiž nie je zakalenie nejakej štruktúry vo vnútri oka. Hlavným prejavom zeleného zákalu je zvýšený tlak vo vnútri oka, ktorý vedie k poškodeniu zrakového nervu. Poškodenie nervových vlákien sa prejavuje zužovaním zorného poľa a poklesom zrakovej ostrosti.

Glaukóm je zákerné ochorenie. Prebieha pomaly a nepozorovane. Na rozdiel od šedého zákalu, kde je možné operáciou videnie prakticky dokonale obnoviť, pri liečbe glaukómu je možné chorobný proces v najlepšom prípade iba zastaviť. Zmeny, ktoré nastali v dôsledku poškodenia zrakového nervu, sú nezvratné. Glaukóm postihuje     dve percentá obyvateľov Českej republiky a zatiaľ čo šedý zákal sa na vzniku trvalej neliečiteľnej slepoty prakticky nepodieľa, glaukóm je jednou z jej najčastejších príčin.

Vstupné vyšetrenie

Ako sa môžem objednať na vstupné vyšetrenie? Ako si vyberiem dobru kliniku?

Objednať sa môžete telefonicky, e-mailom, písomne poštou alebo osobne na ktoromkoľvek pracovisku, kde sa vykonávajú operácie šedého zákalu. Neexistuje žiadne nariadenie, ktoré by vám určovalo, kde sa musíte nechať operovať. Tiež nie ste povinný isť na pracovisko, ktoré vám určí váš očný lekár. Máte slobodnú možnosť voľby.

Dobrá klinika vykonáva zákroky ambulantne, nevyžaduje od vás doplatky za základnú starostlivosť hradenú zdravotnými poisťovňami (očný gél, žltá šošovka, mikroincízny systém a podobne). Špičkové kliniky tiež mávajú zaistený v priebehu operácie anestéziologický dohľad odborným anestéziológom. Pamätajte, že výsledok operácie zásadne ovplyvní váš ďalší život. Za kvalitnou operáciou sa oplatí aj vycestovať.

Čo si mám priniesť so sebou na vstupné vyšetrenie?

Na vyšetrenie si treba vziať so sebou:

 • občiansky preukaz

 • kartičku zdravotnej poisťovne

 • prehľad liekov, ktoré užívateokuliare, ktoré používate

 • prípadné odporučenie vašeho očného lekára (nie je však nevyhnutné)

Ako dlho trvá vstupné vyšetrenie?

Vyšetrenie by malo byť podrobné a dôsledné. Zahŕňa aj rozhovor s lekárom a rozkvapkanie očí a predpísanie dokumentu, ktorý voláme Informovaný súhlas. Informovaný súhlas by mal obsahovať podrobné informácie o plánovanom zákroku. Pacient jeho podpisom potvrdzuje, že bol informovaný o všetkých okolnostiach zákroku, vrátane možných komplikácií a tiež aj o fakte, že výsledkom operácie môže byť zhoršenie zdravotného stavu.

Lekár by nikdy nemal operovať pacienta, ktorý nepodpísal informovaný súhlas, Pacient by nemal informovaný súhlas podpísať, ak skutočne nebol poučený, alebo niektorým aspektom nerozumie, neboli mu dostatočne vysvetlené. Pacient má právo byť informovaný a lekár má povinnosť informovať pacienta. Lekár má právo odmietnuť operovať pacienta, ktorý má nerealistické očakávania a odmieta prijať fakt, že aj keď sú komplikácie operácie katarakty málo časté, nie je v silách žiadneho lekára ich vznik vylúčiť.

Celkovo na vstupnom vyšetrení na dobrej klinike strávite jednu až dve hodiny. Ak je vyšetrenie hotové behom desiatich minút, alebo ak vám nebola daná možnosť pýtať sa na čo chcete a čo vás v spojitosti so zákrokom zaujíma, nie je s pracoviskom niečo v poriadku.

Pred operáciou

Čo čaká pacienta, ktorý sa rozhodne pre operáciu šedého zákalu?

Najskôr je potrebné objednať sa na vstupné predoperačné vyšetrenie, pri ktorom lekár posúdi stav vašich očí, všetko vám vysvetlí a objedná vás na operáciu. Očný lekár urobí meranie oka, ktoré umožní spočítať správnu optickú silu implantovanej šošovky.

V období pred operáciou je tiež potrebné navštíviť svojho praktického lekára. Praktický lekár urobí interné predoperačné vyšetrenie a vydá pacientovi správu, v ktorej uvedie, či je alebo nie je schopný operácie. Ďalej sa v správe odporučí opatrenie, ktoré je z hľadiska celkového stavu vhodné pred operáciou uskutočniť. Správa o predoperačnom vyšetrení by nemala byť v čase operácie staršia ako 14 dní.

Je normálne, že sa bojím operácie?

Strach je prirodzená ľudská reakcia. Takmer každý, kto má operáciu za sebou tvrdí, že strach bol zbytočný. Napriek tomu je normálne, že pred operáciou zmyslového orgánu, ktorý človeku poskytuje viac ako 80 % informácií z okolitého sveta, je každý plný obáv. Ak pred vlastnou operáciou pociťujete silnú úzkosť, výrazný nepokoj a veľký strach, bez rozpakov svoje pocity oznámte operujúcemu lekárovi. V spolupráci s anestéziológom príjme príslušné opatrenia.

Musím sa pred operáciou odlíčiť?

Áno, je to nevyhnutné. Venujte, prosím, dostatočnú pozornosť dokonalému odlíčeniu. Hlavne starostlivo odstráňte zvyšky riasenky z priestoru medzi mihalnicami. Nalepované zväzočky umelých mihalníc v princípe nevadia, ale môže sa stať, že v priebehu zákroku dôjde k uvoľneniu niektorých z nich.

Operácia

Ako prebieha operácia šedého zákalu?

Operácia prebieha väčšinou ambulantne. Znamená to, že pacient príde do nemocnice až v deň operácie a tiež ten istý deň je z nemocnice prepustený. Raňajky je väčšinou potrebné vynechať. Po príchode do nemocnice najskôr nakvapká sestrička pacientom do oka kvapky, ktorých účinkom dôjde k rozšíreniu zreničky a je navodená anestézia povrchu oka.

V priebehu vlastnej operácie je oko a jeho okolie najskôr očistené roztokom dezinfekčnej látky. Celá tvár je potom prekrytá sterilným rúškom. Očné viečka sú v správnej polohe pridržiavané rozvieračom, takže nehrozí nebezpečie, že by pacient operáciu pokazil žmurknutím. Vlastná operácia trvá 10 až 20 minút. Na záver zákroku je na oko zvyčajne priložený krycí obväz. Po krátkom odpočinku v kresle pacient môže odísť domov. Na klinikách s dobrou organizáciou práce nestrávite na oddelení viacej ako 2 hodiny.

Ako sa vykonáva operácia?

Celá operácia sa vykonáva pod operačným mikroskopom. Malým rezom chirurg zavedie do oka špeciálne mikrochirurgické nástroje. Ultrazvukovým fakoemulzifikátorom odsáva zakalenú šošovku z oka. Tvrdý zákal je drvený kmitajúcim hrotom fakoemulzifikátora a drobné čiastočky katarakty sú odsávané riadeným podtlakom z oka. Preto sa ako názov celej operácie vžil názov fakoemulzifikácia. Do priehľadného šošovkového puzdra, ktoré v oku ostáva, potom operatér vloží špeciálnu vnútroočnú šošovku. Vnútroočná šošovka je vyrobená z priehľadnej umelej hmoty a nahrádza dioptrickú silu odstránenej ľudskej šošovky.

Je potrebná celková anestézia?

perletovy lesk intumescentni katarakty z
Perleťový lesk intumescentnej katarakty

Celková anestézia („uspanie“) sa pri operácii šedého zákalu používa len výnimočne. Väčšina pacientov je operovaná iba v takzvanej miestnej inštalačnej anestézii – hovoríme tomu „v kvapkách“. Znamená to, že povrch a vnútorné štruktúry oka sú dostatočne znecitlivené kvapkami aplikovanými v priebehu prípravy tesne pred operáciou. U nepokojných pacientov a pri niektorých komplikovaných operáciách je niekedy vhodné znecitlivenie doplniť injekciou, ktorá sa zavádza vedľa oka. Ďalším riešením je aplikácia upokojujúcej látky do žily. Len málokedy, u celkom nespolupracujúcich pacientov a u detí, je nevyhnutné pristúpiť k anestézii celkovej.

Ak pred operáciou pociťujete silnú úzkosť, výrazný nepokoj a strach, bez rozpakov svoje pocity oznámte operujúcemu lekárovi. V spolupráci s anestéziológom príjme príslušné opatrenia.

Čo keď budem musieť v priebehu operácie kýchnuť?

Ak ohlásite potrebu zakašľať, kýchnuť, či pohnúť sa operujúcim lekárom aspoň chvíľočku dopredu, zvyčajne to nebýva problém. Lekár vyberie nástroje z oka, pacient si uľaví a operácia môže pokračovať. Neočakávaný prudký pohyb, zakašľanie alebo kýchnutie však môžu mať tragické následky. Malé pohyby hlavou operáciu zrejme neohrozia, ale zbytočne sťažujú očnému chirurgovi prácu. Nezabudnite, že na hlavu sa v malej miere prenáša aj každý pohyb nôh. Ak si teda chcete v rámci pohodlia v priebehu operácie napríklad prehodiť nohu cez nohu, oznámte to radšej dopredu lekárovi.

Vyberá sa oko pri operácii z očnej jamky?

Nie, oko ostáva po celú dobu na svojom prirodzenom mieste. Iba očné viečka sú roztvorené špeciálnym rozvieračom, ktorý bráni žmurknutiu a očnému chirurgovi uľahčuje prístup k oku.

Môže moje operované oko v dôsledku operačných alebo pooperačných komplikácií oslepnúť?

Áno, ako  pri každej operácii, aj tu existuje určité riziko vážnych komplikácií. Vplyvom operačných a pooperačných komplikácií môže dôjsť cca u 0,01 % až 0,1 % operovaných pacientov k strate zraku operovaného oka (tj. U jedného z desaťtisíc až u jedného z tisíc). Najvážnejšia operačná komplikácia je takzvaná expulzívna hemorágia. Dochádza pri nej k nepredvídateľnému, náhlemu a prudkému krvácaniu do vnútra oka. Najvážnejšou pooperačnou komplikáciou je prudký infekčný vnútroočný zápal - endophthalmitis. Ako prevencia endoftalmitídy  má zásadný význam podávanie antibiotík do vnútra oka na konci operácie. Spýtajte sa vašeho lekára, či takúto prevenciu vykonáva. Ak nie, vyhľadajte iné pracovisko.

Po operácii

Čo treba robiť a nerobiť po operácii?

Po operácii je nevyhnutné:

 • používať očné kvapky presne tak, ako určí lekár

 • oko si netrieť a úzkostlivo ho chrániť pred úrazom

 • pri silnej bolesti oka okamžite vyhľadať lekára

 • dostaviť sa podľa pokynov lekára na kontrolné vyšetrenie

Po operácii nie je zakázané:

 • sledovanie televízie

 • čítanie

 • zaväzovanie si šnúrok (zohýbanie sa)

Aké kvapky si budem kvapkať po operácii?

Presný druh a režim podávania kvapiek určí váš ošetrujúci očný lekár. Zvyčajne si pacient kvapká jeden týždeň 5 x denne kombináciu antibiotík a kortikosteroidov. Ďalší 1 až 2 týždne si pacient zvyčajne kvapká kortikosteroidné kvapky 1 až 3 x denne. Táto schéma môže byť modifikovaná zdravotným stavom pacienta  alebo zvyklosťami konkrétneho zdravotníckeho zariadenia.

Ako dlho mi šošovka v oku vydrží? Bude sa musieť meniť?

Vnútroočná šošovka vydrží v oku desaťročia, t.j. do konca života. Nevyžaduje žiadnu údržbu a nemusí sa meniť.

Ako je to s kúpaním a plávaním po operácii?

V ideálnom prípade je vhodné po dobu 5 týždňov po zákroku celkom vynechať kúpanie v bazénoch, v mori a v sladkovodných prírodných vodách. Naplánujte svoju operáciu s lekárom tak, aby to nebol problém. Ak by mal zákrok nejako zásadne zasahovať do vašich plánov v podobe už zaplatenej dovolenky, dá sa súhlasiť s odchodom už po troch týždňoch po operácii. Pacient ale musí dôsledne chrániť oči slnečnými okuliarmi, prísne dodržiavať zásady hygieny a zaistiť, aby sa mu do očí nedostala voda ani z mora, ani z bazéna.

Ako dlho nesmiem používať počítač a sledovať televíziu?

Používanie počítača a sledovanie televízie vám nemôže po zákroku ublížiť. Veľa pacientov sleduje televíziu už večer v deň zákroku – ak oko nereže a nebolí, nie je dôvod to zakazovať. Ak však prvý deň po zákroku pociťujete bolesť a rezanie v oku, je lepšie mať oči zatvorené a televíziu a počítač vynechať.

Počas ďalších dní nie je žiaden dôvod televíziu a počítač zakazovať. Buďte ale počas prvých týždňov po operácii pripravení na určité kolísanie zrakovej ostrosti. Úplná väčšina ľudí je ale schopná bežné domáce a kancelárske činnosti vykonávať už od tretieho pooperačného dňa.

Musím po operácii nosiť tmavé okuliare?

Tmavé okuliare nie sú po operácii potrebné. Počas prvých dní po operácii však môže byť pobyt na prudkom letnom slnku nepríjemný. Pacient by sa mal riadiť vlastnými pocitmi. Ak mu svetlo prekáža a núti ho privierať oči, sú tmavé okuliare vhodnou ochranou. Ak svetlo nevyvoláva žiadne nepríjemné pocity, nie sú tmavé okuliare potrebné.

Kedy sa môžem vrátiť do práce?

Záleží na druhu práce a na videní druhého (neoperovaného) oka. Pri dobrom videní druhého oka je možný návrat do kancelárskych zamestnaní už za niekoľko dní po operácii. Zvyčajné domáce práce je možné vykonávať už od druhého týždňa. Zohýbanie sa a nosenie predmetov, ktoré nevyžadujú extrémnu námahu, zvyčajne nevadí. Aspoň štyri týždne je vhodné nevstupovať do infekčných prevádzok (napr. chov dobytka a pod.). Fyzicky veľmi namáhavé práce je možné povoliť od šiesteho týždňa.

Práce vo výškach, s krútiacimi strojmi a profesionálne šoférovanie motorových vozidiel je možné až po konečnom vyšetrení zrakovej ostrosti a eventuálnom predpísaní okuliarov cca 4 až 8 týždňov po operácii.

Počas obdobia 6 týždňov je nevyhnutné oko úzkostlivo chrániť pred úrazom.

Môže sa šedý zákal vrátiť?

Šedý zákal sa nemôže vrátiť. Ak sa objavia podobné problémy, aké mal pacient pred operáciou, sú vyvolané iným očným ochorením.

Čo je to endophthalmitis?

Endophthalmitis je prudký infekčný vnútroočný pooperačný zápal, ktorý sa objavuje cca u jedného z tisíc operovaných pacientov. Príznaky endophthalmitis sa objavujú väčšinou medzi tretím až piatym pooperačným dňom. Medzi príznaky patrí náhle zhoršenie videnia, stupňujúca sa bolesť oka, silné začervenanie oka, opuch viečok a spojivky. Neskôr sa môže objaviť aj malátnosť a horúčka s triaškou. Pri podozrení na endophthalmitis

je nevyhnutné ihneď vyhľadať očného lekára. Endophthalmitis sa lieči  podávaním antibiotík a chirurgickým odstránením zápalového výpotku z oka. Aj pri včasnej a správnej liečbe sa však môže endophthalmitis skončiť stratou postihnutého oka.

Za ako dlho po operácii sa môžem sprchovať, umývať si vlasy a kúpať sa?

Sprchovať a kúpať sa môžete už v deň zákroku. Ak je to skutočne nevyhnutné, môžete s v deň zákroku umyť aj vlasy. Ak vám s umývaním hlavy niekto pomôže, bude to pre vás jednoduchšie. Ideálne a najbezpečnejšie je v prvých dňoch umývanie vlasov v záklone, v špeciálnych kaderníckych umývadlách. Počas prvého týždňa po zákroku je dôležité, aby sa vám do oka nedostala znečistená tekutina a nič, čo by vás nútilo si ho silne trieť. Od druhého týždňa si umývajte hlavu ako zvyčajne. Ešte týždeň je však dobré používať šampón, ktorý nedráždi oči, ako napríklad JOHNSON’S® Baby šampón.

Za ako dlho po operácii  si môžem namaľovať viečka a mihalnice?

Maľovanie mihalníc vynechajte počas dvoch týždňov.

K šetrnému maľovaniu viečok môžete pristúpiť už po týždni po operácii. Nejde ani tak o to, že by maľovanie viečok mohlo uškodiť, ale skôr sa obávame tlaku na viečka a oko pri odmaľovaní. Make – up ostatných častí tváre je v prípade potreby možný aj večer po zákroku.

Ak pôjdete na kontrolné vyšetrenie, vynechajte, prosím, maľovanie viečok a mihalníc.

Kedy môžem začať šoférovať auto?

Z hľadiska funkcie zraku je väčšina pacientov po operácii šedého zákalu schopná šoférovať približne 2 až 3 týždne po zákroku. Počkajte, prosím, so šoférovaním do doby, kedy budete mať po operácii aj druhé oko.

Z hľadiska zákona to však môže byť inak. Záleží na tom, či máte, alebo nemáte vo vodičskom preukaze poznámku „ okuliare potrebné na šoférovanie“ a na tom, či ste vodič amatér alebo profesionál.

Zrušenie zápisu „okuliare potrebné“ môžete urobiť iba na príslušnom dopravnom odbore, a to výhradne na pokyn praktického lekára. Nález od očného lekára tieto úrady neuznávajú.

Ak ste vodič amatér, zápis vo vodičskom preukaze nemáte a spĺňate po operácii podmienky videnia dané príslušným predpisom, nemusíte robiť žiadne ďalšie administratívne kroky.

Ak ste vodič profesionál, môžu byť predpisy, ktoré sa vás týkajú zložitejšie. Informujte sa, prosím, u svojho zamestnávateľa a praktického alebo závodného lekára ako postupovať, aby ste nič nezanedbali.

Autorom článku je prim. Radovan Piovarči, primár Očnej kliniky NeoVizie.

Publikované: 10.02.2011

Odborníci vo vašom okolí