Liečba pohybového aparátu kmeňovými bunkami

Kmeňové bunky sú bunky vlastného tela, ktoré sú schopné obnovy poškodených alebo opotrebovaných tkanív a buniek. Nachádzajú sa na rôznych miestach tela, vrátane kostnej drene a tukového tkaniva.

Kmeňové bunky majú dve základné funkcie:

 1. schopnosť sebaobnovy
 2. schopnosť obnovy a opravy poškodených tkanív a buniek

Efekt aplikácie kmeňových buniek sa využíva aj v ortopédii pri regenerácii kĺbového povrchu - chrupaviek – hlavne pri liečbe kĺbovej artrózy a defektov chrupaviek.

Pri liečbe kmeňovými bunkami sa súčasne využívajú aj bioaktívne rastové faktory z krvných doštičiek (PlateletRich Plasma - PRP), ktoré pôsobia ako silný stimulant rastu tkaniva a podporujú hojenie.

Princíp liečebného účinku liečby kmeňovými bunkami

Mezenchymálne kmeňové bunky

mesenchymal stem cell

Mezenchymálne kmeňové bunky (MSCs - Mesenchymal Cell Stems) sú veľmi silné kmeňové bunky, ktoré sa môžu diferencovať do rôznych bunkových typov v procese obnovy tkaniva. Bolo dokázané, že mezenchymálne kmeňové bunky (MSCs) sa diferencujú v tkanive typu kolagénu, kosti a chrupavky.

obr

Tieto mezenchymálne kmeňové bunky majú obrovský potenciál k regenerácii, napríklad v dôsledku poranení, degeneratívnych zmien a hlavne pri kĺbovej osteoartróze.

Súčasne sa využívajú aj bioaktívne rastové faktory z krvných doštičiek (PRP - PlateletRich Plasma), ktoré pôsobia ako silný stimulant rastu tkanív a zosilňujú prirodzený proces obnovy tkanív a hojenia.

Tento liečebný efekt aplikácie mezenchymálnych kmeňových buniek (MSC) a bioaktívnych rastových faktorov z krvných doštičiek (PRP) sa využíva aj v ortopédii a reumatológii pri regenerácii kĺbového povrchu - chrupaviek – hlavne pri liečbe kĺbovej artrózy a defektov chrupaviek.

Tukové tkanivo

Tukové tkanivo slúži jednak k ukladaniu zásob energie v podobe tuku, jednak sa v súčasnej dobe stále častejšie v odbornej verejnosti diskutuje o úlohe tukového tkaniva, ako zdroja kmeňových buniek, pri obnove najrôznejších tkanív. V 1 ml tukového tkaniva sa pritom nachádza 100 000 až 500 000 kmeňových buniek, čo je mnohonásobne viacej než v 1ml kostnej drene! Najlepšie dostupné je tukové tkanivo v oblasti brucha, podbrušia a na bokoch. Dá sa ľahko získať v miestnom znecitlivení. Skúsený chirurg ho dokáže odsať za niekoľko minút bez rizika vzniku jaziev.

Využitie kmeňových buniek pri liečbe artrózy kĺbov

th stemcells2

Osteoartróza, alebo krátko artróza, veľkých a stredných kĺbov (hlavne kĺbu kolenného, bedrového, členkového, ramenného a lakťového) predstavuje zmenu kvality kĺbovej chrupavky, čo postupne vedie k opotrebovaniu kĺbovej chrupavky, až k zničeniu kĺbovej chrupavky. Chrupavka sa na najviac zaťažených miestach postupne s vekom progresívne a nezvratne stenčuje, stáva sa stále viacej zraniteľnejšia. Pacienti pociťujú bolestivý a obmedzený pohyb kĺbu.

Kĺbová artróza sa fyziologicky rozvíja už vo veku od 30 rokov. Jej postup záleží na dvoch faktoroch:

 1. Geneticky danej kvalite chrupavky
 2. Spôsobu záťaže kĺbu počas života

Teda čím viacej je trvalo chrupavka zaťažovaná (napr. nadváhou, ťažkou fyzickou prácou, športovou aktivitou, poruchou kĺbovej osi), tým skôr a rýchlejšie dôjde k jej opotrebovaniu, hlavne vtedy, ak je geneticky kvalita chrupavky nižšia.

Doterajšie „štandardné“, všeobecne dostupné liečebné metódy kĺbovej artrózy - celková farmakologická liečba a vnútrokĺbová injekčná farmakologická liečba - nevedú celkom k zastaveniu a zlepšeniu degeneratívneho procesu. Pacienti s kĺbovou artrózou trpia intenzívnou bolesťou, stuhnutím kĺbu a v najťažších prípadoch môže dôjsť až k úplnému opotrebovaniu kĺbovej chrupavky aj s odumretím kosti pod chrupavkovým povrchom s nutnosťou umelej kĺbovej náhrady.

Súčasná všeobecne dostupná klasická farmakologická možnosť liečby kĺbovej artrózy sa opiera predovšetkým o symptomatické tlmenie bolesti, tlmenie vnútrokĺbového zápalu s opuchom kĺbu a o zlepšenie kĺzavosti kĺbu.

Prevratnú novinku v liečbe predstavuje biologická liečba kĺbovej artrózy vlastnými kmeňovými bunkami a liečba rastovými faktormi, vlastnou krvnou plazmou.

Kmeňové bunky majú obrovský regeneratívny a hojivý potenciál, rastové faktory stimulujú ich rast a súčasne stimulujú aj existujúcu zárodočnú vrstvu poškodenej kĺbovej chrupavky.

Indikácie k liečbe kmeňovými bunkami

koleno

Liečbe kmeňovými bunkami predchádza odborné klinické a ultrazvukové vyšetrenie, zhodnotenie zdravotníckej dokumentácie, RTG snímkou, operačného protokolu a posúdenie vhodnosti a efektivity uvažovanej liečby.

Metóda sa používa v ortopédii (defekty kĺbovej chrupavky, artróza, akútne zápaly šliach a väzov, čerstvé poškodenie a podpora hojenia väzov, šliach a kostí po úrazoch, operáciách a plastikách atd.) a v reumatológii (reumatoidná artritída). Je vhodná pri bolestiach, zápaloch, poraneniach a artrózach kĺbov, pri poškodení Achillovej šľachy, bolestiach v dolnej časti chrbta a poškodení v oblasti panvy atd.

Kontraindikácie tejto metódy sú onkologické ochorenia (aj v anamnéze) a aktuálne celkové infekčné ochorenie alebo lokálne infekcie a tehotenstvo.

Liečebný efekt pri liečbe metódou kmeňových buniek a krvnej plazmy je prínosný pri:

Ortopédia

 • Ložiskových defektoch kĺbovej chrupavky, hlavne pri poúrazových stavoch, osteochondrosis dissecans
 • Poruchách kĺbovej chrupavky I. – III. stupňa (artróza, chondromalácia, chondropathia)
 • Liečbe akútnych a chronických zápalov šliach a väzov
 • Ochorení úponov šliach a väzov – tzv. entezopatia (napr. tenisový lakeť, golfový lakeť, ostroha pätovej kosti, bolestivé triesla, a iné)
 • Podpore hojenia väzov, svalov, šliach a kostí po úrazoch, operáciách a plastikách
 • Čerstvých poškodeniach meniskov a väzov kolenného kĺbu
 • Čerstvých a subakútnych čiastočných poškodeniach kĺbových väzov (rameno, koleno, členkový kĺb, a iné)

Reumatológia

 • Reumatoidná artritída (RA) – monoartikulárna alebo oligoartikulárna forma


Technika liečby kmeňovými bunkami

Liečba kmeňovými bunkami prebieha ambulantne počas jedného dňa, a to vrátane odberu krvi a kmeňových buniek (miniliposukcia). Na celkové ošetrenie je potrebné si rezervovať približne 2 hodiny času.

Kmeňové bunky sa získavajú v Reumatickom centre z vlastného tukového tkaniva (angl. AdiposeTissueMesenchymal Stem Cells – AMSCs) pomocou miniliposukcie - odsatia dostatočného množstva tuku (spravidla 40–60 ml) z podkožia v oblasti brucha, podbrušia alebo bokov. Niekoľkominútový zákrok je šetrný a bezbolestný. Súčasne sa uskutoční odber žilovej krvi, z ktorej sa oddelí po spracovaní krvná plazma s aktivovanými rastovými a protizápalovými faktormi z krvných doštičiek.

Najskôr je do tukového tkaniva napustený vpichom ihly znecitlivejúci roztok, ktorý začne pôsobiť za niekoľko minút. Potom je možné pristúpiť k samotnému odsávaniu tukového tkaniva z celkom nepatrného bodového rezu, ktoré je bezbolestné. Vstup pre liposukčné kanyly sa spravidla uzatvára jedným stehom. Po tejto liposukcii prakticky nevznikajú žiadne jazvy. Miesto odberu tukového tkaniva je komprimované elastickým odevom (nohavice, korzet) alebo brušným elastickým pásom po dobu asi 10 dní.

Kmeňové bunky spolu s aktivovanou krvnou plazmou sú následne aplikované do požadovanej oblasti.

Celý zákrok odberu trvá niekoľko minút, pacient môže po celú dobu komunikovať s lekárom.

Následná starostlivosť

Po miniliposukcii je miesto odberu niekoľko dní bolestivé, môže sa objaviť aj modrina. V prípade, že bolestivosť a opuch pretrváva, je vhodné problémy konzultovať s lekárom.

Po aplikácii kmeňových buniek a krvnej plazmy je možné približne 10 dní pociťovať nepohodlie, pričom k pozitívnemu účinku ošetrenia dochádza asi do 6 týždňov. Počas tejto doby sa odporúča vyhýbať sa zvýšenej fyzickej námahe, po 10-12 dňoch sa môže začať s ľahkým cvičením bez záťaže.

Publikované: 02.10.2012

Súvisiace skúsenosti

Liečba pohybového aparátu kmeňovými bunkami

Odborníci vo vašom okolí