Každý druhý človek na svete oslepne kvôli neskoro diagnostikovanému sivému zákalu

Autor:

Viac ako polovicu všetkých prípadov slepoty spôsobuje neliečený sivý zákal, ktorého odstránenie je dnes pre očných chirurgov desaťminútovou rutinnou. Ďalšie dve miesta si tradične rozdeľujú zelený zákal (glaukóm) a vekom podmienená degenerácia makuly. V Afrike a v Ázii pripravuje o zrak aj bakteriálne ochorenie trachóm, ktoré v nedostatočných hygienických podmienkach prenášajú muchy infikované baktériou chlamýdia trachomatis.

Príčina slepoty č. 1 – SIVÝ ZÁKAL

Neliečený či neskoro odhalený sivý zákal je celosvetovo zodpovedný za 55% všetkých prípadov slepoty. „Katarakta znamená zníženú priehľadnosť, zakalenie normálnej čírej očnej šošovky. Tá brání priechodu lúčov svetla na sietnicu. V pokročilom štádiu zbadáte sprievodné príznaky: pocit, akoby ste videli zahmlene, ste citlivejší na svetlo, zdá sa vám, že vidíte horšie do diaľky a obraz pred vami sa javí skreslený. Od počiatočných ťažkostí do úplnej slepoty môžu uplynúť roky a desaťročia. V niektorých prípadoch stačia mesiace. Rizikovým faktorom je vek, ale aj metabolické choroby ako cukrovka. Z liekov hlavne kortikoidy a cytostatiká. Ďalšou príčinou môže byť očný úraz. Tiež existuje aj skupina vrodeného šedého zákalu u detí." vysvetľuje MUDr. Radovan Piovarči.
Starý mýtus, že zákal musí "dozrieť", kým sa operuje, už dávno neplatí. Naopak, čím skôr zákrok podstúpite, tým menej komplikácií riskujete. Pred dvadsiatimi rokmi musel chirurg pri operácii sivého zákalu použiť veľký operačný rez. Kým sa rana zahojila, pacient pobudol na lôžku aj desať dní. Aj dnes zostáva jedinou liečbou sivého zákalu operácia. Vďaka obrovskému pokroku v očnej medicíne však už dnes ide o bezpečný, šetrný desaťminútový ambulantný zákrok. „Pri použití najmodernejších multifokálnych šošoviek pacienta zbavíme nielen sivého zákalu, ale aj okuliarov do blízka a do diaľky. Niektorými šošovkami vieme korigovať aj astigmatizmus, zlé zakrivenie rohovky," vyratúva možnosti pre pacienta, ktoré boli ešte pred pár rokmi skôr sci-fi predstavou, MUDr. Radovan Piovarči.
Najnovší pokrok v očnej chirurgii prináša pacientom s diagnózou sivého zákalu úplne novú kvalitu. Slovenskí a českí chirurgovia vykonávajú od apríla tohto roku zákrok femtosekundovým laserom úplne bez použitia skalpelu a ostrých nástrojov. „Pri laserovej operácií sivého zákalu laserom LenSx nepoužívame skalpel či iné ostré nástroje. Ako jediný laser v Čechách a na Slovensku dokáže nahradiť skalpel precíznym laserovým lúčom riadeným počítačom a kontrolovaným chirurgom. Celá laserová procedúra prebieha úplne bez dotyku ľudskej ruky. Tým vylučuje chyby spôsobené  manuálnym vytváraním rezov pomocou skalpelu," vysvetľuje MUDr. Radovan Piovarči.
Najväčším rizikom pri štandardnej operácii katarakty je porušenie puzdra šošovky počas operácie. Ak sa puzdro poruší, nedá sa už doň implantovať umelá vnútroočná šošovka. „Laser vytvorí kruhový otvor puzdra dokonale guľatý, centrovaný a vo zvolenej veľkosti tak, ako to nedokáže žiaden chirurg," doplňuje MUDr. Radovan Piovarči. Dokonalá kapsulotómia zabezpečí presnú polohu vnútroočnej šošovky v oku, čo je nevyhnutné pre dlhodobé ostré videnie, najmä pri multifokálnych šošovkách. Výsledky vykonaných operácií preukázali, že laser je 10x presnejší než človek.

neovizia

Príčina slepoty č. 2 – ZELENÝ ZÁKAL

„Glaukóm je zákerné ochorenie. Prebieha pomaly a nepozorovane. Na rozdiel od sivého zákalu, kedy je možné operáciou videnie prakticky dokonale obnoviť, vieme pri liečbe zeleného zákalu chorobný proces zastaviť a zabrániť tak ďalšiemu poškodzovaniu videnia. Zmeny, ktoré nastali v dôsledku poškodenia zrakového nervu, sú nezvratné," vysvetľuje MUDr. Adriana Smorádková, ktorá sa v NeoVízii venuje diagnostike zeleného zákalu.
Glaukom sa prejavuje viacerými príznakmi, napr. zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý vedie k poškodeniu zrakového nervu. Tiež zmenami v periférnom videní a zmenami zrakového nervu. Okrem vyšetrenia očného pozadia a vnútroočného tlaku pomáha oftalmológom potvrdiť ochorenie moderné diagnostické zariadenie s názvom OCT (optická koherentná tomografia). „Prístroj nám umožňuje vidieť hlboko do očných štruktúr. Dokáže odhaliť ochorenia sietnice, glaukóm  a zmeny na zrakovom nerve v rannom štádiu. Na základe výsledkov vyšetenia určíme najvhodnejší typ liečby."
Neliečený glaukóm spôsobuje odumieranie vlákien zrakového nervu, následkom čoho dochádza k výpadkom v zornom poli. „Vznikajú postupne a pacient si ich spočiatku neuvedomuje. Kým si ich všimne, výpadky sú už natoľko veľké, že pacientovi nedokážeme pomôcť. Zelený zákal je práve kvôli svojej nenápadnosti a hrozivým dôsledkom považovaný za mimoriadne zákerné ochorenie. Preto by si každý človek po 40. roku života mal dať odmerať vnútroočný tlak, vyšetriť očné pozadie a absolvovať vyšetrenie OCT," upozorňuje MUDr. Smorádková.

Príčina slepoty č. 3 – VEKOM PODMIENENÁ DEGENERÁCIA MAKULY

„Makula je malá centrálna časť sietnice zodpovedná za centrálnu zrakovú ostrosť. Sprostredkúva 90% videnia. Bez jej správnej funkcie človek nedokáže šoférovať, čítať, rozoznávať tváre ani vnímať farby. Výskyt ochorenia pribúda s rokmi. Najčastejšie postihuje šesťdesiatnikov, o desať rokov neskôr ním trpí už dve tretiny sedemdesiatnikov. Nebezpečenstvo VPDM spočíva v tom, že sa vyvíja nenápadne a zmeny sú definitívne. Skoré odhalenie je v liečbe kľúčové. Ochorenie sa vyskytuje v dvoch formách - suchej a vlhkej. V liečbe dnes vieme spomaliť progresiu práve vlhkej formy injekciami antiVEGF látkami podávaných priamo do oka. Zabraňujú krvácaniu, opuchom a ukladaniu škodlivých látok. Sú tiež účinné pri postihnutí očnej sietnice cukrovkou.

Aktualizované: 08.11.2012

Diskusia k téme

Odborníci vo vašom okolí