Skúsenosti s retinitis pigmentosa - dystrofia sietnice.

Odborníci vo vašom okolí