Záväzné pravidlá pre diskusie alebo bez nich to nepôjde...


1. Obsahové zameranie – hovorme k veci

Diskusia na Lekári-online.sk je vyhradená používateľom, ktorí hľadajú alebo poskytujú informácie súvisiace s tematickým zameraním portálov. Odporúčame preto vždy sa držať danej témy a prispievať do diskusií k danej problematike. Pred položením otázky je potrebné prezrieť si predchádzajúce diskusie a obsah portálu a zistiť, či už daná otázka nebola zodpovedaná. Otázka mimo témy bude presmerovaná do príslušnej diskusie, prípadne odstránená. Duplicitná otázka bude vždy odstránená.

2. Administrácia – nie sme tu sami

Administrátor portálu optimalizuje diskusie tak, aby umožňovali kvalitnú komunikáciu a odovzdávali informácie medzi používateľmi portálu. Je oprávnený upraviť predmet a obsah príspevku tak, aby lepšie vystihoval vecnú podstatu kladených otázok. Vyhradzuje si právo podľa svojho uváženia odstrániť príspevky porušujúce tieto pravidlá pre diskusie alebo príspevky, ktoré sú z iných závažných dôvodov považované za nevhodné.

3. Rešpekt - berieme vaše názory, robte to tiež!

Na Lekári-online.sk možno slobodne vyjadrovať osobné názory aj kritiku diskusných príspevkov, lekárov či administrátorov. Nie je možné tolerovať vulgarizmy, vyhrážky ani iné slovné útoky, a to ani v prípade, že sú niektoré písmená nahradené inými znakmi alebo je za takýmto vyjadrením smajlík. Vulgarizmus so smajlíkom je stále vulgarizmom. Príspevky vykazujúce tieto znaky sme nútení okamžite odstrániť.
Používatelia sa môžu podeliť o svoje individuálne skúsenosti v rámci jednotlivých kategórií zákrokov v sekcii skúseností (príbehov) pacientov. Zneužívanie nebude tolerované bez ohľadu na to, či ide o úmyselné poškodzovanie konkurencie alebo nie. Nemáme kapacitu na to, aby sme mohli určiť, či sú obvinenia oprávnené. Negatívne skúsenosti, samozrejme, možno publikovať. Pri uvádzaní konkrétneho lekára alebo kliniky však používateľ musí svoju kritiku podložiť dôkazmi. Môže ísť napríklad o zmluvu, fotografie pred zákrokom a po ňom alebo vyhlásenie poskytnuté lekárom alebo klinikou. Vo všetkých ostatných prípadoch bude zverejnenie a úprava príspevku závisieť výhradne od rozhodnutia administrátora diskusie.

4. Formát príspevkov - jasno na prvý pohľad

Na zachovanie prehľadnosti a zrozumiteľnosti príspevkov sa odporúča používať čiarky, mäkčene a štruktúrovanie textu do odsekov. Aj písomný prejav v diskusiách má svoje nežiaduce formy, a preto sa im, prosím, vyhnite. Nie je možné tolerovať ani písanie VEĽKÝMI PÍSMENAMI, ktoré je vnímané ako krik. V prípade nežiaducej formy prejavu sme nútení príspevok odstrániť.

5. Jazyky používané prispievateľmi na portáli je potrebné konzistentne používať v jeho zodpovedajúcich jazykových verziách.

Portál má viacero jazykových verzií, ktoré sa však neprekrývajú. Reakcie na otázky je potrebné uvádzať v jazyku príslušnej webovej stránky. 

6. Anonymita – chránime vaše súkromie

V diskusných príspevkoch odporúčame obmedziť osobné informácie na minimum. Vkladanie e-mailových adries, telefónnych čísel, podpisových vzorov alebo ďalších kontaktných informácií vás môže ohroziť. Osoba, ktorá vloží akékoľvek kontaktné informácie do diskusných príspevkov, prijatím týchto pravidiel potvrdzuje, že si je vedomá všetkých rizík spojených s takýmto jednaním. So všetkými osobnými informáciami, ktoré nám poskytnete v rámci registrácie, sa zaobchádza v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.

7. Zneužívanie diskusie – všetko má svoje hranice

Diskusia na Lekárionline.sk nie je určená pre akékoľvek ponuky, odkazy na konkrétne osoby alebo obchodné organizácie ani na odovzdávanie súkromných správ. Príspevky komerčného charakteru a všetky príspevky, ktoré vykazujú skryté komerčné znaky, budú nekompromisne odstránené. Na oznámenie súkromnej správy alebo obchodných informácií budete musieť použiť iné komunikačné nástroje, než sú diskusie. Výnimku pre obchodné oznámenia majú iba klienti, ktorí majú na vkladanie príspevkov oprávnenie.

Príspevky, ktoré majú charakter spamu (opakujúce sa informácie adresované v rôznych diskusných vláknach, rôznym osobám, ale s rovnakým obsahom) a/lebo hatu (z angl. hate - nenávidieť, príspevky majúce charakter šírenia čisto negatívnych až nenávistných správ) budú zmazané a užívatelia na tento obsah, porušujúci pravidlá portálu budú upozornení. Adresát bude 1x vyrozumený, že porušuje pravidlá, pokiaľ ich nebude naďalej rešpektovať bude jeho profil bez upozornenia zmazaný.

8. Dôsledky – neradi, ale napriek tomu...

Po porušení pravidiel pre diskusie sme nútení pristúpiť k zablokovaniu adresy používateľa, odobraniu možnosti vkladať príspevky a v krajnom prípade aj k vyvodeniu právnych dôsledkov v súlade s Obchodným zákonníkom.

8. Súhlas s poskytovaním informácií – nevnucujeme sa!

V rámci pravidiel pre registráciu poskytujete spoločnosti ATWEB Consulting, s.r.o. a jej dcérskym spoločnostiam súhlas na zasielanie bulletinu a pravidelných informácií o novinkách a zmenách v diskusných fórach, ktorých sa zúčastníte. Vždy postupujeme v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb. o informačných službách.

Záväzné pravidlá komunikácie v diskusiách pre lekárov a kliniky >>

Aktualizované: 23.08.2019