Súhlas so spracovaním osobných údajov (registrácia klasická)

1/ Udeľujete týmto súhlas spoločnosti ATWEB Consulting, s.r.o., IČ: 26160439, so sídlom na adrese Ostrovní 7, Praha 1, 110 00, (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „Nariadenie“) spracovávala tieto osobné údaje:

 • Meno, alebo prezývka (Vaše skutočné meno nie je vyžadované)
 • E-mail
 • IP adresu

2/ Súhlas musí byť daný jasným kladným aktom, ktorý odráža konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav slobodnej vôle zúčastnenej strany prijať spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, napríklad písomné prehlásenie, vrátane elektronických prostriedkov, alebo ústneho prehlásenia. To by mohlo zahrnovať označenie kolonky na internetových stránkach, výber technických parametrov pre využívanie služieb informačnej spoločnosti, alebo akékoľvek iné prehlásenie, alebo jednanie, ktoré v tejto súvislosti jasne ukazuje, že zúčastnená strana súhlasí s návrhom na zachádzanie s jej osobnými údajmi.

Preto by mlčanie, už označené boxy, alebo nečinnosť nemali predstavovať súhlas. Súhlas musí byť udelený pre všetky spracované činnosti vykonávané s rovnakým, alebo rovnakými účelmi. Pokiaľ má spracovanie niekoľko účelov, musí byť na všetky poskytnutý súhlas. Pokiaľ má byť súhlas zúčastnenej strany vydaný v dôsledku žiadosti elektronickou cestou, musí byť žiadosť jasná, stručná a nesmie zbytočně narušovať využívanie služby, pre ktorú bola poskytnutá.

3/ Pre dokončenie Vašej registrácie je potrebné potvrdiť Vašu emailovú adresu (double opt-in) preklikom na odkaz v emaile, ktorý Vám pošleme pri odoslaní formulára. Po úspešnom potvrdení emailu máte v rámci užívateľského profilu nad rámec v bode 1 uvedených osobných údajov možnosť pridať ďalšie osobné údaje, s ich spracovaním daváte v zmysle Nariadenia Správcovi súhlas:

 • Profilový obrázok (avatar)
 • Celé meno
 • Telefón
 • Krajina
 • Región

4/ Tieto osobné údaje spracovava Správca následujúcim spôsobom:

 • Meno a profilový obrázok budú publikované u Vašich príspevkov v diskuznom fóre alebo pri publikácii Vašich skúseností s lekárom alebo zákrokom.
 • E-mail slúži ako užívateľské meno pre prihlásenie užívateľa. Váš e-mail nebude nikde zverejnený. Na tento email Vám po jeho potvrdení nebudeme nič ďalšie posielať pokiaľ sa ďalej nezapojíte do fungovania komunity na portále. Pokiaľ budete prispievať do diskuzného fóra, alebo publikujete skúsenosť s lekárom / zákrokom, budeme Vám posielať odpovede na Vaše príspevky. Pokiaľ označíte, že máte záujem o odber noviniek ku konkrétnemu zákroku, alebo lekárovi, budeme Vám na e-mail posielať aj novinky k tomuto zákroku / lekárovi.
 • IP adresu ukladáme pre prípadné rozoznanie spamujúcich aktivít a možnosť sa týmto aktivitám brániť blokáciou prístupu pre tieto IP adresy. Podľa IP adresy predvyplňujeme krajinu a región registrovaného užívateľa. IP adresa nie je nikde zverejnená.
 • Nepovinné údaje celé meno a telefón sú použité iba v prípade dopytu na lekára / kliniky formou predvyplnením dopytového formulára.
 • Krajinu a región používame pre relevantnejšie zacielenie obsahu užívateľovi.

5/ Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 1 roku od posledného prihlásenia a následne vymazané.

6/ Okrem vyššie uvedených osobných údajov spojených s registráciou užívateľa za účelom publikovania diskuzného príspevku spracováva Správca na svojich webových stránkach súbory cookies. Správa súhlasu so spracovaním cookies sa nachádza tu.

7/ S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

8/ Súhlas je možné vziať kedyľvek späť:

 • Celý Váš profil vrátane všetkých publikovaných i nepublikovaných osobných údajov je možné zmazať vo Vašom užívateľskom profile.
 • Súhlas je možné odvolať aj poslaním emailu na adresu dpo@eshteticon.com .
 • Vzatie súhlasu späť bude mať za následok zmazanie vášho užívateľského rozhrania a zmazanie komunikácie, ďalej zmazanie vašich príspevkov. To však za predpokladu, že záujmy Správcu na zachovanie kópie tejto konverzácie neprevažujú nad vašimi právami na ochranu osobných údajov.

9/ Spracovanie osobných údajov je uskutočnené Správcom, avšak osobné údaje pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovatelia softwaru/IT
  - Amazon Web Services (webhosting)
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.

10/ Správca má menovanú osobu povereníka. Jeho kontaktné údaje sú:

Jan Faltýsek
Vlašimská 4
101 00 Praha
dpo@atweb.cz

11/ Ochrana osobných údajov - všetky osobné údaje sú spracovávané a uchovávané v databázi, ktorá splňuje technickú ochranu dat podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov. Za účelom ochrany práv jednotlivcov, môže poskytovateľ služieb sprístupniť neverejné osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi štátnym orgánom. V prípade súdneho sporu či iného konania pred orgánmi štátnej správy je poskytovateľ služieb oprávnený sprístupniť všetky nimi poskytnuté informácie vrátane osobných údajov.

12/ Osobné údaje nebudú predané do štátov mimo územie EU.

13/ Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov,
 • na prenositeľnosť údajov,
 • v prípade pochybností o zákonnom spracovaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Aktualizované: 23.07.2019