MR pravého kolena - vysvetlenie

MR pravého kolena - vysvetlenie

piri  |  Visitor
MR pravého kolena:

Intraartikulárne najmä v suprapatellárnej burze tekutinová kolekcia do šírky 6 mm.Predný skrížený väz je zhrubnutý,edematózny,bez prerusenia kontinuity,zadný skrížený väaz je homogénnej intenzity signálu,takisto kolaterálne ligamentá,lig.patellae a retinákulá sú bez pathomorfologických zmien.Laterál.meniskus homogénnej intenzity signálu,v zadnom rohu mediál.menisku sledovateľná horizontálna lineárna hyperintenz.lézia,ktorá nedosahuje povrch menisku- grade II.
Záver:
Parválna lézia LCA,lézia zadného rohu mediál.menisku grade II,tekutinová kolekcia intraartikulárna.
Odborníci vo vašom okolí