Astigmatizmus, cylindre a ich liečba

Autor:

Krátkozrakosť a ďalekozrakosť býva u 70% pacientov kombinovaná s takzvaným astigmatizmom. Astigmatizmus môžeme korigovať okuliarmi alebo niektorou z techník refrakčnej chirurgie.

Čo je to astigmatizmus?

Podstatou krátkozrakosti a ďalekozrakosti je to, že oko je dlhšie alebo kratšie ako by malo byť. Podstatou astigmatizmu je iný problém. Jednoducho povedané – astigmatické oko je „deformované“. Niektorá z optických plôch oka, najčastejšie očnej rohovky, nemá pravidelný pologuľovitý tvar. V jednej rovine je optická plocha viac zakrivená ako v druhej. Zjednodušene môžeme tvar astigmatickej plochy prirovnať k povrchu príborovej lyžice, k vajíčku alebo ragbyovej lopte.

Takto deformovaná plocha máva v určitej rovine najväčšie zakrivenie a v rovine kolmej väčšinou najmenšie zakrivenie. Rozdiel maxima a minima v dioptriách udáva veľkosť astigmatizmu. Roviny môžu mať u rôznych ľudí rôznu polohu. Túto polohu popisujeme formou uhlových stupňov. Pri astigmatizme má niektorá optická plocha oka podobu ragbyovej lopty

1

Astigmatizmus je teda definovaný veľkosťou astigmatizmu a osou korekčného skla. Veľkosť je udávaná v takzvaných cylindrických dioptriách (skratka cyl.).

Uhol je vyjadrovaný počtom uhlových stupňov osi, do ktorej umiestňujeme korekčné sklo (skratka st.).

  • Príklad zápisu astigmatizmu o veľkosti 3 cylindrickej dioptrie s plusovým cylindrickým korekčným sklom v osi 155 stupňov je +3 cyl. ax 155 st.

  • Kombinácia krátkozrakosti mínus 3 dioptrie a astigmatizmu -3 cylindrické dioptrie v osi 90 stupňov zapisujeme: -3 -3 cyl. ax 90 st.

Viac zakrivená plocha láme viacej než menej zakrivená plocha. Takto deformovaná optická plocha nezobrazuje bod od bodu, ale do dvoch na seba kolmých a vzdialených čiarok.

2

Pri astigmatizme sa bod nepremieta do bodu, ale do dvoch na seba kolmých a od seba vzdialených čiar.

Astigmatizmus nenarušuje zrakovú ostrosť tak silno ako vlastná krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť. Jeho vplyv na rozmazanie videnia je zhruba polovičný. To znamená, že človek, ktorý má -3 dioptrie krátkozrakosti prečíta bez okuliarov približne to isté ako človek, ktorý má -6 cylindrov astigmatizmu.

11

Videnie človeka s -6 cylindrickými dioptriami a s -6 dioptriami

Ako sa astigmatizmus koriguje okuliarmi?

Sklá okuliarov, ktoré korigujú astigmatizmus, nazývame cylindre. Kombinácie plusových alebo mínusových skiel s cylindrami označujeme ako torické sklá.

Cylindrické sklo musí byť v okuliaroch umiestnené v osi zodpovedajúcej nameranej ose astigmatizmu. Taktiež celé okuliare musia byť na nose nasadené rovno. Odklon skla (alebo celých okuliarov) o viacej ako 5 stupňov zásadným spôsobom znižuje korekčnú schopnosť cylindrického skla.

5
Lekárske vyšetrovacie obruby majú stupnicu vyjadrujúcu os astigmatizmu.

Cylindrické sklá, umiestnené v okuliaroch, môžu byť u niektorých ľudí zdrojom problémov. Problémy vznikajú hlavne u dospelých, ktorým je predpísaná nová cylindrická korekcia alebo iný typ cylindrickej korekcie, než tá na ktorú boli zvyknutí.

6
Priestorová distroze obrazu pri korekcii astigmatizmu okuliarmi

Problém je v tom, že cylindrické sklo v jednej rovine zväčšuje či zmenšuje, v rovine kolmej ale veľkosť obrazu neovplyvňuje. Štvorec sa tak na sietnici premieta ako obdĺžnik. Ak má pacient navyše na každom oku rôznu veľkosť a os cylindra, môže byť skreslenie pozorovaného tvaru na každom oku rôzne, čo sa prejavuje pocitom priestorovo deformovaného obrazu. Najhorší je vnem pri pozorovaní pravidelných štruktúr, ako sú kachličky alebo dlažby. Problém označujeme ako priestorová distroze.

Riešením je zníženie cylindrickej korekcie (aj za cenu zníženia zrakovej ostrosti), použitím kontaktných šošoviek alebo niektorá z techník refrakčnej chirurgie.

Chirurgická liečba astigmatizmu

Laserové operácie

Malé stupne astigmatizmu sa dajú liečiť všetkými technikami laserových operácií. Pri astigmatizme na jednu cylindrickú dioptriu je vhodné použiť zákrok femtosekundovým laserom, Pretože poskytuje najpresnejší a najstabilnejší výsledok.

7
Najlepšie výsledky pri korekcii astigmatizmu dosahuje femtosekundový laser

Laser upraví zakrivenie očnej rohovky – zmenší zakrivenie príliš vyklenutých častí a zvýši zakrivenie príliš plochých oblastí rohovky.

Presnosť výsledku závisí rovnako ako pri korekcii okuliarmi na zhode osi korekčného cylindra s osou rohovkového astigmatizmu. Preto je vhodné použiť pri korekcii astigmatizmu laser vybavený tzv. "registráciou očnej dúhovky". Laserové zariadenie priradí os astigmatizmu ku dúhovkovej kresbe konkrétneho pacienta a v priebehu zákroku zaistí, aby laserové pulzy boli umiestnené presne tam, kam patria.

Incízne techniky

Pri niektorých typoch astigmatizmu, hlavne pri tzv. zmiešanom astigmatizme (astigmatizmu mixtus), kde je hodnota cylindra opačná a väčšia než hodnota základnej chyby, je vhodné použiť takzvané incízne techniky.

8
Diamantový nôž používaný pri incíznych korekciách astigmatizmu

AK astigmatická keratotómia

Nárezmi očnej rohovky mikrometrickým diamantovým nožom splošťujeme očnú rohovku v najstrmšej rovine a vykláňame v rovine plochej. Nárezy sa robia kolmo na očnú rohovku, a to do cca 90 % je hrúbky. Dĺžka nárezov a ich vzdialenosť od centra očnej rohovky určuje počet cylindrických dioptrií výsledného efektu. Nevýhodou tejto metódy je, že u mladších pacientov býva menej presná a efekt iba dočasný.

OCCI – opposite clear cornea incisions

Túto metódu používame u mladších pacientov s vysokým stupňom astigmatizmu, ktorý je  spojený s ďalekozrakosťou. Nárezy rohovky sú v tomto prípade rovnobežné s rovinou očnej dúhovky a prenikajú až do prednej očnej komory. Hlavnou výhodou metódy OCCI je, že umožňuje korigovať až 10 cylindrov a vyznačuje sa vynikajúcou dlhodobou stabilitou aj u mladých pacientov.

Pri LRI vedieme nárezy v periférii očnej rohovky. Používa sa hlavne pri operáciách šedého zákalu a pri implantácii tzv. fakických a multifokálnych šošoviek. Je dobrou voľbou pre astigmatizmus do 2 až 3 cylindrických dioptrií v kombinácii so šedým zákalom alebo implantáciou vnútroočnej šošovky z dioptrických dôvodov. Výhoda je technická jednoduchosť a bezpečnosť metódy.

9
LRI - limbal relaxing incision, korigujeme astigmatizmus kombinovaný so šedým zákalom

Torické vnútroočné šošovky

Vnútroočné šošovky, používané pri operácii šedého zákalu, pri liečbe dioptrických chýb a pri liečbe stareckej vetchozrakosti (presbyopia), sa vyrábajú tiež v takzvanej torickej forme. Okrem základných plusových dioptrií má táto vnútroočná šošovka aj cylindrickú plochu. Značky zreteľné na povrchu vnútroočnej šošovky umiestňuje očný chirurg pod vopred označené miesta na očnej rohovke. Torické vnútroočné šošovky môžu korigovať od pol do dvanásť cylindrických dioptrií.

Najpoužívanejšou torickou šošovkou je šošovka AcrysofToric. Nevýhodou je vyššia cena torických šošoviek.

Záver

Astigmatizmus je častá dioptrická chyba, ktorá sa väčšinou vyskytuje v kombinácii s ďalekozrakosťou alebo krátkozrakosťou. Astigmatizmus sa dá spoľahlivo korigovať metódami modernej refrakčnej chirurgie.

Autorom článku je prim. Radovan Piovarči, primár Očnej kliniky NeoVizie.

Aktualizované: 28.01.2011