Neskoré materstvo v dnešnej dobe

Autor:

Ako možno podporiť a pomôcť materstvu v neskoršom veku? Viac v článkoch s MUD. Petrom Uherom, Ph.D.

Dlhoročný odborník v oblasti reprodukčnej medicíny, MUDr. Petr Uher, Ph.D., vedúci lekár kliniky FertiCare Clinics, poukazuje na výzvy spojené s neskorým rodičovstvom a rastúcu úlohu reprodukčnej medicíny v dnešnej dobe.

uher

Nové výzvy spojené s rastúcim vekom prvorodičiek

Väčšia časť populácie žien teraz dosahuje relatívne vysoký vek pred prvým tehotenstvom. Avšak aj napriek faktu, že v dnešnej dobe žijeme dlhšie, ženská plodnosť dosahuje vrchol medzi 20 a 34 rokmi. Po dosiahnutí veku 35 rokov rapídne klesá šanca na otehotnenie. Po 40 rokoch je šanca na otehotnenie už asi len 10-15%, a ani to neplatí dlhodobo.

V posledných rokoch došlo k pozitívnej zmene v myslení o reprodukčnej medicíne. Stigma a tabu spojené s neplodnosťou sa znižujú, čo umožňuje otvorenejšiu diskusiu o tejto problematike. Psychický stav a pohoda pacientov sú kľúčové pre úspešnú liečbu, k čomu prispieva podpora spoločnosti a verejná debata o možnostiach reprodukčnej medicíny.

Dôležitosť individuálneho prístupu a terapie darovanými vajíčkami

Pre úspešný výsledok liečby je nesmierne dôležité, aby sa k liečbe a terapeutickému plánu pristupovalo individuálne. Z pohľadu medicíny hovoríme o rizikovom tehotenstve od 35 rokov, ale tieto riziká ide minimalizovať. Po prvé pomocou „zdravého životného štýlu“ a po druhé práve pomocou (reprodukčnej) medicíny.

Ak napríklad žena otehotnie prirodzenou cestou, ale tehotenstvo skončí predčasne potratom, môže byť potrebné siahnuť po preimplantačnej diagnostike. Reprodukčná medicína by totiž nemala byť „len“ o dosiahnutí tehotenstva, ale aj o dosiahnutí úspešného tehotenstva a narodenia zdravého dieťaťa. V krajných prípadoch je potom nutné zaoberať sa aj možnosťou darovaných vajíčok.

Terapiu s darovanými vajíčkami a spermiami považujeme za poslednú možnosť, ktorú zvažujeme. Je však dôležité, aby skúsený lekár bol schopný rozpoznať, kedy terapia s vlastnými vajíčkami alebo spermiami pre daný pár neprináša zmysel a mohla by predstavovať len ďalšiu psychickú a finančnú záťaž.

Každý pár má jedinečné potreby, a preto je naozaj nevyhnutné, aby bol každý prípad posudzovaný individuálne. Venujeme veľa času tomu, aby sme vykonali starostlivú analýzu každého páru, pretože bez tejto dôkladnej anamnézy by pacienti nemali dostatočné informácie pre informované rozhodnutie ohľadom využitia darovaných vajíčok.

Úloha preimplantačnej diagnostiky a ďalšie metódy

Reprodukčná medicína sa neustále rozvíja a reprodukčné kliniky musia pružne reagovať na nové štúdie a inovácie, aby poskytli najlepšiu starostlivosť. To platí najmä pre oblasť preimplantačnej diagnostiky, ktorá často hrá kľúčovú úlohu nielen pre ženy nad 35 rokov, ale aj pre všetkých, ktorí túžia po úspešnom tehotenstve.

Chromozomálne chyby oocytov môžu viesť k potratom alebo narodeniu dieťaťa s genetickými predispozíciami. Preimplantačný skríning, ktorý zahŕňa rôzne metódy ako Array CGH, Molecular copy counting, FISH alebo NGS, môže tieto riziká minimalizovať.

Lekári a laboratóriá musia byť neustále informovaní o najnovších metódach, aby mohli pacientom ponúknuť optimálne riešenie. Reprodukčná medicína ponúka mnoho perspektív, ale má aj svoje medze.

Kliniky FertiCare nájdete v Znojme aj v Prahe. Viac nájdete na webe: https://www.ferticare.eu/cz/

Aktualizované: 03.04.2024

Odborníci vo vašom okolí