Napíšte nám

Recenzie

Podeľte sa o svoju skúsenosť

Máte osobnú skúsenosť s ŠNOP Bratislava? Pomôžte záujemcom a napíšte o tom.


Profil - ŠNOP Bratislava

Motto:

Spoľahlivý partner pre Váš pohybový aparát

Profil spoločnosti

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku (ďalej ŠNOP) vznikla delimitáciou Oddelenia ortopedickej protetiky Fakultnej nemocnice v Bratislave dňa 1.9.2003.

Štatút neziskovej organizácie dostala ŠNOP 13.7.2004.

Nemocnica má celoslovenskú pôsobnosť a je vysoko špecializovaným a jedinečným zdravotníckym zariadením s prednostným zameraním na pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy.

K výhodám našej nemocnice určite patrí aj jej umiestnenie v centre Bratislavy s bezbariérovým prístupom, bezplatným parkoviskom a je ľahko dostupná mestskou hromadnou dopravou.

V nemocnici poskytujeme:

  • ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

  • ústavnú zdravotnú starostlivosť,

  • rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť,

  • operačnú zdravotnú starostlivosť formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch ortopédia, plastická chirurgia a gynekológia,

  • vzdelávaciu činnosť.

História

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. (ďalej ŠNOP) pomáha pacientom odstraňovať a zmierňovať zdravotné problémy vyplývajúce z vrodených a získaných porúch pohybového aparátu formou diagnostiky, liečby, návrhu i aplikácie optimálnej ortopedicko-protetickej pomôcky.

Pôvodne ŠNOP bolo oddelením, ktoré vzniklo v roku 1964 odčlenením sa od š.p. Protetika ako Krajské protetické oddelenie pre Západoslovenský kraj a Bratislavu. V spolupráci  s Protetikou š.p. zabezpečovalo vyhotovovanie ortopedicko-protetických pomôcok. Boli to najmä klasické typy z kože a kovu, ktoré sa vyrábali v nezmenenej podobe niekoľko desaťročí.

Prvým primárom oddelenia bol MUDr. Eduard Duda. V rokoch 1984-1992 bol primárom MUDr. Martin Slivka  a od roku 1992- do roku 2004 bol primárom MUDr.  Ján Koreň. Oddelenie bolo do roku 1994 dislokované na niekoľkých pracoviskách v rámci Bratislavy (Blumentálska ul., Romanova ul., Bazova ul., Svätoplukova ul.) i mimo nej v Piešťanoch.

V roku 1994 sa všetky pracoviská presťahovali do nového komplexu na Záhradníckej ul. č.42, kde sídli ŠNOP dodnes ako Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Nemocnica vznikla 13.júla 2004 registráciou na Krajskom úrade v Bratislave. Založená bola 1.júna 2004 dvoma zakladateľmi a to Ministerstvom zdravotníctva SR a firmou NEOPROT spol. s r.o. na základe vládou schváleného transformačného návrhu, ktorým sa transformovala príspevková organizácia Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku na neziskovú organizáciu Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava. Prvým riaditeľom ŠNOP  bol MUDr. Ján Koreň.

Certifikát kvality

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.  dňa 16.10.2009 úspešne absolvovala II. dozorný audit už podľa novej normy ISO 9001:2008, ktorým certifikačná spoločnosť Bureau Veritas Certifikation Slovakia, s.r.o. potvrdila, že systém manažérstva kvality v nemocnici je zavedený a trvale zlepšovaný v zhode s medzinárodnou normou  ISO 9001:2008 a vzťahuje sa na:

  • poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, ortopedická protetika a fyzioterapia na lôžkovom, operačnom oddelení vrátane RTG diagnostiky a v špecializovaných ambulanciách,

  • poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, gynekológia, plastická chirurgia, urológia.

Politika kvality

Najdôležitejším zámerom manažmentu nemocnice je uspokojovať v čo najväčšom rozsahu požiadavky našich pacientov, klientov a pritom vykonávať každú činnosť a službu vo vysokej kvalite, aby sa zabezpečila dlhodobá a všestranná spokojnosť pacientov, klientov.

V tomto duchu sme sa rozhodli vytvoriť systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001, ktorý sme úspešne obhájili aj podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2009 a zaväzujeme sa k dodržiavaniu platných legislatívnych predpisov, plneniu požiadaviek a udržiavaniu efektívnosti systému manažérstva kvality, ako aj k trvalému zlepšovaniu manažérskych systémov riadenia.

Naše fotografie

Zobraziť viac Zobraziť menej

Zákroky

Ortopédia Info Ceny od*
ACP – liečba krvnou plazmou
Artroskópia Achilovej šľachy
Artroskópia zadného hlezna
Diagnostika a liečba osteoporózy
Koleno - operácia menisku
Koleno - plastika predného zkríženého väzu
Konzervatívna liečba úrazov
Noha - vbočený palec
Obstreky a punkcie
Podologie, Podiatrie – starostlivosť o nohy
Ruka - karpálny tunel
Vodoliečba
Fyzioterapia a rehabilitácia Info Ceny od*
Elektroliečba, Elektrostimulácia
Klasická masáž 20 min Od 850 €
Lymfatické masáže, Lymfodrenáž 50 min bez predpisu Od 30 €
Magnetoterapia
Reflexná masáž 20 min Od 10 €
Vodoliečba

Zobraziť viac Zobraziť menej

Upozornenie

  • Ceny sú iba orientačné
  • Pre viac informácií sa pozrite na zápisy konkrétneho lekára.

Napíšte nám

Adresy

Adresa
Záhradnícka 42
821 08 Bratislava
Slovenská republika

 Bratislava