• 4 odpovedí

Sanatórium Helios SK, s.r.o.

Napíšte nám

Recenzie

Podeľte sa o svoju skúsenosť

Máte osobnú skúsenosť s Sanatórium Helios SK, s.r.o.? Pomôžte záujemcom a napíšte o tom.


Profil - Sanatórium Helios SK, s.r.o.

Motto:

Sanatorium Helios - SIVF je jediným nositeľom SIVF licencie v Európe a tiež pracoviskom, ktoré je oprávnené poskytovať sublicenciu SIVF iným novovznikajúcim pracoviskám.

Profil sanatória

V oblasti stredného a severného Slovenska do vzniku Sanatória Helios SK nebolo  vybudované komplexné pracovisko pre diagnostiku a liečbu sterility na všetkých úrovniach. Pracovali tu len odborné ambulancie pre liečbu sterility, ktoré svoje pacientky pri potrebe liečby sterility odosielali do centier v Bratislave alebo v Košiciach, čo bolo pre pacientky náročné nielen z finančného ale aj časového hľadiska. 

Od neplodných párov v našom regióne za obdobie posledných 5 rokov vyvstávala čoraz nástojčivejšie požiadavka vytvorenia centra umelého oplodnenia na strednom Slovensku. Vzhľadom k tejto skutočnosti sa realizovalo množstvo prípravných činností, ktoré  umožnili vytvoriť v Martine komplexné centrum diagnostiky a liečby neplodnosti na úrovni centra asistovanej reprodukcie. Tieto činnosti zahŕňali štúdijno-pracovné pobyty lekárov na renomovaných pracoviskách umelého oplodnenia vo svete, aktívnu účasť na kongresoch a konferenciách, venovaných problematike neplodnosti, ako aj rozhovory s pacientkami v dennodennej praxi ambulancie pre neplodné páry.

Samozrejme nevenujeme sa len pacientom z nášho regiónu. V rámci centra liečime páry  z celého Slovenska a aj zo zahraničia.

Z množstva kontaktov, ktoré za toto obdobie získali lekári Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Martine, vyústila spolupráca s neštátnym gynekologickým zariadením „Sanatorium HELIOS – SIVF“ v Brne do projektu realizácie privátneho centra umelého oplodnenia v Martine.

Sanatorium HELIOS – SIVF v Brne je neštátnym gynekologickým zariadením, ktoré vzniklo v roku 1994. Toto pracovisko poskytuje komplexnú gynekologickú starostlivosť a okrem rutinnej gynekologickej praxe a vykonávania širokej škály gynekologických operácií poskytuje špecializovanú starostlivosť v diagnostike a liečbe neplodnosti. Sanatorium Helios – SIVF získalo v roku 2004 medzinárodne uznávanú certifikáciu ISO 9001 (ISO – International Organisation for Standartization), ktorá je zárukou bezpečnosti a kvality poskytovanej starostlivosti v oblasti umelého oplodnenia a posúva toto zariadenie medzi najlepšie svojho druhu v Českej republike a v strednej Európe.

Sanatórium Helios SK v Martine získalo certifikát systému kvality ISO 9001 v apríli 2008.

Okrem toho Sanatorium Helios prevzalo licenčnou zmluvou technológiu umelého oplodnenia (IVF – In Vitro Fertilisation) z Austrálie. Táto exkluzívna zmluva je jedinou aktivitou Sydney IVF v Európe. Prevzatím najmodernejších miniinkubátorov pre kultiváciu embryí a zmenou technológie došlo v Sanatoriu Helios k podstatnému zvýšeniu úspešnosti v programe umelého oplodnenia.

SIVF je jedno z najväčších a najmodernejších centier umelého oplodnenia na svete (ročne vykoná cez 8000 liečebných cyklov) s úspešnosťou  40 - 50 %. Laboratóriá umelého oplodnenia v Sydney sú najmodernejšie v celej Austrálii a boli v nich vyvinuté miniinkubátory, ktoré spôsobili prevrat v úspešnosti umelého oplodnenia. SIVF vykonáva vlastný výskum a zavádza nové patentovo chránené technológie v oblasti umelého oplodnenia a molekulárnej genetiky.  SIVF zabezpečuje vo vlastných výrobných kapacitách výrobu rozhodujúcich zariadení a farmaceutických prípravkov pre laboratóriá, čím je zabezpečená vysoká úspešnosť výkonov pri umelom oplodnení.

Sanatorium Helios - SIVF je jediným nositeľom SIVF licencie v Európe a tiež pracoviskom, ktoré je oprávnené poskytovať sublicenciu SIVF iným novovznikajúcim pracoviskám.

V dôsledku potreby realizácie zmluvných záväzkov medzi lekármi z Martina a centrom v Brne došlo k vytvoreniu právneho subjektu – Sanatórium HELIOS SK s.r.o. Novovzniknuté neštátne zdravotnícke zariadenie v Martine Sanatórium HELIOS SK s.r.o. vlastní sublicenciu brnenského centra Sanatorim Helios - SIVF, pracuje plne podľa know-how brnenského pracoviska, v úvodnom období plne pod dohľadom českých a austrálskych partnerov v rámci zachovania rovnakej úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti umelého oplodnenia.

Činnosť centra asistovanej reprodukcie v Martine je založená na zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami, čím by mali byť garantované stabilné platby za jednotlivé výkony, ktoré budú v centre realizované.

Ponúkame

V Sanatóriu Helios Vám ponúkame diagnostiku a liečbu gynekologických ochorení. Hlavnou náplňou našej práce je pomôcť neplodným párom v ich snahe o vytúžené dieťatko. Mimo liečby sterility sa venujeme aj diagnostike a liečbe bežných ženských ochorení ako sú napríklad nepravidelnosti menštruačného cyklu, endometrióza, myómy maternice, zápalové ochorenia rodidiel.  V našom centre nájdete aj ženskú endokrinologickú, klimakterickú a antikoncepčnú poradňu. Dôležitou súčasťou našej práce je preventívna činnosť nielen  v gynekológii v rámci preventívnych prehliadok  ale aj počas nádherných chvíľ očakávania dieťatka.

Plastická a estetická chirurgia si našla svoje miesto aj u nás, na Slovensku. Veď priznajme si: každý chceme byť lepší, krajší, dokonalejší. V Sanatóriu Helios Vám poradíme a pomôžeme pri korekcii estetických nedostatkov v oblasti tváre, prsníkov a brucha. Ďalej našim pacientom ponúkame odstraňovanie neželaného tuku a takto formovanie problémových oblastí tela. Zameriavame sa aj na riešenie problematických znamienok a útvarov kože,  v rámci prevencie rakoviny.

Naše fotografie

Zobraziť viac Zobraziť menej

Zákroky

Asistovaný hatching
Chirurgický odber spermií MESA, TESE
Dárcovstvo embryí
Dárcovstvo spermií
Dárcovstvo vajíčok
Genetické vyšetrenie
Hormonálne vyšetrenie
Imunologické vyšetrenie
Indukcia ovulácie
Indukcia spermatogenézy
Intracytoplazmatická injekcia spermie - ICSI
Intrauterinná inseminácia - IUI
Kryokonzervácia
Mimotelné oplodnenie - IVF
Preimplantačná genetická diagnostika
Stanovenie spermiogramu
Vyšetrenie ejakulátu
Vyšetrenie ovulácie
Vyšetrenie priechodnosti vajcovodov

Zobraziť viac Zobraziť menej

Upozornenie

  • Ceny sú iba orientačné
  • Pre viac informácií sa pozrite na zápisy konkrétneho lekára.

Napíšte nám

Adresy

Adresa
Daniela Michaelliho 2
036 01 Martin
Slovenská republika

 Martin