Chcete si v rámci svojej online reputácie budovať imidž skutočného experta a byť na portále Estheticon.sk ešte viac vidieť? Staňte sa aktívnym autorom popisov jednotlivých zákrokov. Ako jednoducho napísať popis zákroku?

Základné pravidlá pre tvorbu textu

 • Text musí byť unikátny, vami napísaný (nesmie byť skopírovaný z iných stránok a musí byť určený na publikáciu výhradne pre portál Estheticon).
 • Dĺžka textu musí byť v rozsahu minimálne 6 000 znakov / 900 slov.
 • V článku odporúčame použiť ilustračné fotografie, pred / po porovnania, ale aj nákresy alebo u nás publikované videá - zaujmite vizuálne a prezentujte svoju kvalitnú prácu. (Nemáte u nás video? Kontaktujte svojho Key Account Managera a natočíme a publikujeme video pre vás)
 • Odporúčame písať viac kratších odsekov, používať "živý" jazyk a dôležité je uvedomiť si, že píšete pre úplných laikov, ktorí sa o takto téme dozvedajú prvýkrát.

sk

Zákrok popíšte ideálne v nižšie uvedených siedmich kapitolách. Ak ste od svojho KAM dostali tabuľku s odporúčanými témami a frázami, určitu ich zakomponujte do svojho textu. Váš článok tak bude mať väčšiu šancu sa umiestňovať vo vyhľadávaní, a tým priláka viac potenciálnych klientov.

Témy a frázy navrhnuté v tabuľke určite spomeňte aj keď s nimi nesúhlasíte (napr. Máte pochybnosti o účinnosti nejakej metódy a pod.). V takom prípade neváhajte popísať, prečo sú dané pojmy zavádzajúce, nevhodné alebo nepresné - pomôžete tak tápajúcim a zle informovaným návštevníkom portálu.

Pri písaní vám pomôže nielen dodaná tabuľka so zadaním ale aj zoznam kapitol, kde nájdete nielen témy, ktoré v texte nesmú chýbať, ale aj konkrétne slová. Článok teda vlastne napíšete spojením jednotlivých kapitol a kľúčových slov.

Jednoduché kroky k napísaniu článku

 1. Pripravte si úvod - váš text musí obsahovať krátky "perex" čiže tzv. anotáciu k článku. Stačí jeden odsek, s všeobecným opisom témy článku a základné užitočné krátke informácie. Toto je tá časť textu, ktorá by mala zaujať čitateľa.
 2. Použite odporúčané frázy v nadpise, v podnadpise, v popise obrázku aj v perexe (úvode).
 3. Odporúčané frázy použite pokiaľ možno v každom odstavci - ideálne v prvom páde, ale je možné frázy aj skloňovať prípadne použiť časté synonymá.
 4. S pomocou kapitol a tabuľky si pripravte témy, ktoré chcete popísať v texte. Snažte sa pracovať najskôr s hlavnými, a potom až sekundárnymi odporúčanými frázami. Pokiaľ možno využite všetky témy z tabuľky. Každá fráza a téma zo zadania by mala byť použitá v článku. Čím hledanější výraz, tým častejšie by sa mal v texte vyskytovať.
 5. Môže sa stať, že budete chcieť písať aj o téme, ktorá nie je v tabuľke, ale zákroku sa podľa vás stále týka. To je úplne v poriadku. Nami dodaná tabuľka obsahuje iba najnutnejšie informácie, ktoré sa týkajú zákroku, a môžete ju ľubovoľne rozšíriť.

Samotný popis zákroku odporúčame písať podľa nasledujúcich 7 kapitol (OBSAH):

Obsah popisu v 7 kapitolách:

1. Indikácie k zákroku - Popísať problém pred zákrokom, ktorý sa týmto úkonom vyrieši alebo zlepší

 • pre koho je zákrok vhodný, odporúča sa v prípade, že...

2. Priebeh operácie

 • čo je potrebné splniť pred zákrokom
 • samotný popis výkonu zákroku
 • ako dlho výkon trvá
 • uviesť informáciu, či je výkon jednorazový alebo opakovaný

3. Rekonvalescencia - Hovorte pravdu. Ak sa niečo hojí aj 6 mesiacov, napíšte to do textu

 • aká je doba uzdravovania
 • prípadná práceneschopnosť, alebo popis obmedzení bezprostredne po výkone -
 • popis ako budú vyzerať sprievodné znaky výkonu ako napr. modriny, jazvy

4. Viditeľnosť efektu po absolvovaní zákroku - Aké môže mať pacient reálne očakávania od zákroku a čo by naopak nemal predpokladať

 • za ako dlho sa prejaví výsledný efekt zákroku
 • aká je výdrž efektu, ako dlho “to vydrží”

5. Komplikácie - Nebáť sa konzultovať a popísať rôzne kompilácie

 • aké môžu nastať problémy pri výkone či po ňom
 • čoho sa vyvarovať (čo môže pacient robiť pre ľahší priebeh operácie)
 • ako urýchliť hojenie, rekonvalescenciu
 • čo komplikuje hojenie

6. Kontraindikácie

 • kedy nie je možné zákrok podstúpiť
 • pre koho zákrok nie je vhodný a prečo

7. Zhrnutie a záver

 • výhody, nevýhody a riziká popisovaného zákroku
 • porovnanie s iným typom zákroku s podobným alebo rovnakým efektom

Kto je vlastníkom textu

Vlastníkom textu je po publikácii výhradne Estheticon. Autorom textu je lekár. Pred samotnou publikáciou text prejde editačnou a optimalizačnou fázou zo strany Estheticonu. Lekár následne text dostane k autorizácií. Estheticon má teda výhradné právo meniť text podľa reálnych potrieb. Pokiaľ bude v budúcnosti potrebné text prepracovať alebo doplniť, Estheticon najprv osloví súčasného autora popisu a následne má právo prenechať vypracovanie textu inému overenému autorovi.

 

Aktualizované: 26.08.2019